Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt English

Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

SƠN MÓNG TAY

    

    SƠN GEL

    

    

     BẢNG MÀU GEL

    

  Sơn gel, Gel elite

    

          

      

    

 

       SƠN MÓNG TAY ELITE - MS33

     

       

      MS02

    

 

    

   SƠN MÓNG TAY ELITE - VISION

     

                                                                            Nguồn : Mabelle box

   

           

     

    SƠN MÓNG TAY ELITE - NEW

      

      

     SƠN MÓNG TAY ELITE - MS24

        

    

    

       

       

       

          

     logo elite  

    

    

      

          

   

    

            

             

   

                        
       

              

  

        

    

                                            

     


         

              

     

         

    

             

            

 

   

 

        


     

                                                                                    


 SƠN MÓNG TAY ELITE - MS51

       
     
           
       
        
        
       
    

SƠN MÓNG TAY ELITE -  MS38
         
    
  
   
   
   
   
 
   
           
 

                 


                                                   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ELITECos.VN/posts/1880548545591434